Psiko-Sosyal Destek

  1. Engelli birey ailesinin, engelli bireyi ve engel durumunu kabullenmesine ve bilgilendirilmesine yönetlik olarak kişisel veya grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetler,
  2. Engelli bireyin mevcut durumunu ve yerleştirildiği ortamı kabullenmesine, bilgilenmesine ve gelişim alanlarında desteklenmesine yönelik olarak kişisel ve grup çalışması yöntemleriyle verilecek hizmetler,
  3. Engelli birey ve ailesinin sosyal haklarını ve mevcut kaynaklarını etkin kullanmasına yönelik olarak kişisel grup çalışması yöntemleriyle verilecek hizmetler,
  4. Engelli bireyin bağımsız yaşama, sosyal hayata uyumana ve katılımına yönelik sosyal, kültürel sanatsal ve sportif etkinlikler ile bu tür etkinliklerle katılabilmesi için gerekli refakat hizmetleri,
  5. Engelli bireyin terk edilme, reddedilme, engellilik durumunu kabullenememe, ümitsizlik, intihar etme, yalnızlık ve sevgisizlik gibi olumsuz duygulardan kurtarılmasına, depresyon ve stres gibi durumların yaşanmasının engellenmesine yönelik olarak kişisel veya grup çalışması yöntemleriyle verilecek hizmetler gibi hizmetleri içerir.